دوره آموزش تکارتراپی

دوره کامل آموزش تکارتراپی در فیزیوتراپی

در صورتی که هنگام ایجاد حساب کاربری با مشکل روبه رو شدید یا به هر دلیلی نتوانستید ثبت نام کنید٬ با ما تماس بگیرید.

با توجه به ورود مدالیتی های جدید درمانی در حوزه فیزیوتراپی، ضرورت دانش افزایی و قابلیت های مهارتی استفاده از این تجهیزات کاملا محسوس می باشد. دوره آموزشی حاضر بر مبنای معرفی و روش های استفاده از ” تکارتراپی” (TECAR Therapy) و به صورت کامل طراحی شده است تا همکاران فیزیوتراپیست با تمامی قابلیت ها و موارد استفاده قابل دسترس این مدالیتی آشنا و در بالین به نحو مناسب و صحیح از امکانات آن بهره مند شوند.این دوره آموزشی با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران و شرکت پایا مهر تجهیز برای همکاران فیزیوتراپیست برگزار می گردد.
 • فیزیوتراپیست های شاغل
 • دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی
 • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
 • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
 • دانشجویان دکترای تخصصی فیزیوتراپی

الف) چهار ساعت اصول و مبانی نظری و عملی تکارتراپی :

 • فیزیک امواج رادیوفرکانسی
 • تعریف و مقایسه امواج تکارتراپی با سایر امواج رادیو فرکانسی
 • انواع تکارتراپی، روش های استفاده و اصول مرتبط با مکانیزمهای اثرات درمانی تکارتراپی
 • اثرات درمانی و موارد استفاده از تکارتراپی در فیزیوتراپی
 • روش های استفاده از تکارتراپی در شایع ترین مشکلات اسکلتی- عضلانی

 

ب) 2 ساعت کلاس آنلاین با تاکید بر روش های عملی تکارتراپی به صورت  پخش فیلم روش استفاده و توضیح بر روی فیلم و بحث و تبادل نظر در مورد روش های استفاده در شایع ترین مشکلات اسکلتی- عضلانی

۱- حقوق مادی و معنوی فایل های صوتی- تصویری و اسلاید های قسمت تئوری دوره آنلاین تکارتراپی متعلق به سایت برگزار کننده دوره آموزشی می باشد و  شرکت کنندگان مجاز به پخش فایل ها در فضاهای مجازی و حقیقی نمی باشند.

۲- اسلاید ها و فیلم مباحث تئوری این دوره تا یک ماه پس از اتمام دوره از طریق LMS این سایت فقط برای شرکت کنندگان قابل مشاهده میباشند. فیلم کلاس عملی از طریق شرکت پایامهر تجهیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

۳- جلسات طبق برنامه اجرا خواهند شد و در صورت غیبت، امکان تکرار جلسه موردنظر نخواهد بود، اما با توجه به در دسترس بودن  فایل صوتی- تصویری٬ شرکت کنندگان میتوانند تا یک ماه پس از اتمام دوره، جلسات را مشاهده کنند.

۴- لطفاً قبل از پرداخت و ثبت نام قوانین سایت را مطالعه کنید. ثبت نام در دوره ها به منزله قبول شرایط و ضوابط سایت است.

گواهی پایان دوره توسط شرکت پایا مهر تجهیز و با امضای مدرسین تقدیم شرکت کنندگان خواهد شد.

6 ساعت

3

دکتر جواد صراف زاده
دکتر سهیل منصور سوهانی

اعضای هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲ خرداد ۱۴۰۰

۲ , ۴ و ۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ الی ۲۳

۰ نفر

با توجه به ورود مدالیتی های جدید درمانی در حوزه فیزیوتراپی، ضرورت دانش افزایی و قابلیت های مهارتی استفاده از این تجهیزات کاملا محسوس می باشد. دوره آموزشی حاضر بر مبنای معرفی و روش های استفاده از ” تکارتراپی” (TECAR Therapy) و به صورت کامل طراحی شده است تا همکاران فیزیوتراپیست با تمامی قابلیت ها و موارد استفاده قابل دسترس این مدالیتی آشنا و در بالین به نحو مناسب و صحیح از امکانات آن بهره مند شوند.این دوره آموزشی با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران و شرکت پایا مهر تجهیز برای همکاران فیزیوتراپیست برگزار می گردد.
 • فیزیوتراپیست های شاغل
 • دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی
 • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
 • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
 • دانشجویان دکترای تخصصی فیزیوتراپی

الف) چهار ساعت اصول و مبانی نظری و عملی تکارتراپی :

 • فیزیک امواج رادیوفرکانسی
 • تعریف و مقایسه امواج تکارتراپی با سایر امواج رادیو فرکانسی
 • انواع تکارتراپی، روش های استفاده و اصول مرتبط با مکانیزمهای اثرات درمانی تکارتراپی
 • اثرات درمانی و موارد استفاده از تکارتراپی در فیزیوتراپی
 • روش های استفاده از تکارتراپی در شایع ترین مشکلات اسکلتی- عضلانی

 

ب) 2 ساعت کلاس آنلاین با تاکید بر روش های عملی تکارتراپی به صورت  پخش فیلم روش استفاده و توضیح بر روی فیلم و بحث و تبادل نظر در مورد روش های استفاده در شایع ترین مشکلات اسکلتی- عضلانی

۱- حقوق مادی و معنوی فایل های صوتی- تصویری و اسلاید های قسمت تئوری دوره آنلاین تکارتراپی متعلق به سایت برگزار کننده دوره آموزشی می باشد و  شرکت کنندگان مجاز به پخش فایل ها در فضاهای مجازی و حقیقی نمی باشند.

۲- اسلاید ها و فیلم مباحث تئوری این دوره تا یک ماه پس از اتمام دوره از طریق LMS این سایت فقط برای شرکت کنندگان قابل مشاهده میباشند. فیلم کلاس عملی از طریق شرکت پایامهر تجهیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

۳- جلسات طبق برنامه اجرا خواهند شد و در صورت غیبت، امکان تکرار جلسه موردنظر نخواهد بود، اما با توجه به در دسترس بودن  فایل صوتی- تصویری٬ شرکت کنندگان میتوانند تا یک ماه پس از اتمام دوره، جلسات را مشاهده کنند.

۴- لطفاً قبل از پرداخت و ثبت نام قوانین سایت را مطالعه کنید. ثبت نام در دوره ها به منزله قبول شرایط و ضوابط سایت است.

گواهی پایان دوره توسط شرکت پایا مهر تجهیز و با امضای مدرسین تقدیم شرکت کنندگان خواهد شد.