کارگاه حضوری کاربرد بیوفیدبک در فیزیوتراپی

در صورتی که هنگام ایجاد حساب کاربری با مشکل روبه رو شدید یا به هر دلیلی نتوانستید ثبت نام کنید٬ با ما تماس بگیرید.

این کلاس به صورت حضوری میباشد:

آدرس محل برگزاری:‌ تهران - بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری- خیابان مددکاران - دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران- ساختمان ابن سینا
قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران (گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران) برای اولین بار برگزار میکند.
  • فیزیوتراپیست های شاغل
  • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
  • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
  • دانشجویان دکترای تخصصی فیزیوتراپی
  • متخصصین فیزیوتراپی

محل برگزاری: تهران – بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری- خیابان مددکاران – دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران- ساختمان ابن سینا

حامی دوره: شرکت دانش بنیان طب و صنعت شریف

گواهی شرکت: گواهی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نکته مهم: ارایه کارت واکسیناسیون با حداقل «تزریق دو دوز واکسن کرونا » در روز برگزاری جهت حضور در محل برگزاری کارگاه و رعایت پروتکلهای بهداشتی مرتبط در طی برگزاری کارگاه برای شرکت کنندگان «الزامی» است.

شروع کلاس راس ساعت ۸:۳۰ بوده, بنابراین  ۳۰ دقیقه قبل از شروع کلاس در محل برگزاری حضور داشته باشید.

این کلاس همراه با پذیرایی و سرو نهار میباشد.

لطفاً قبل از پرداخت و ثبت نام قوانین سایت را مطالعه کنید. ثبت نام در دوره ها به منزله قبول شرایط و ضوابط سایت است.

گواهی دانشگاه علوم پزشکی ایران

7.5 ساعت

1

دکتر جواد صراف زاده
دکتر سهیل منصور سوهانی

اعضای هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲ تیر ۱۴۰۲

۸:۳۰ جمعه ۲ تیر ۱۴۰۲

۰ نفر

پایان ثبت نام

قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران (گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران) برای اولین بار برگزار میکند.
  • فیزیوتراپیست های شاغل
  • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
  • دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
  • دانشجویان دکترای تخصصی فیزیوتراپی
  • متخصصین فیزیوتراپی

محل برگزاری: تهران – بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری- خیابان مددکاران – دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران- ساختمان ابن سینا

حامی دوره: شرکت دانش بنیان طب و صنعت شریف

گواهی شرکت: گواهی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نکته مهم: ارایه کارت واکسیناسیون با حداقل «تزریق دو دوز واکسن کرونا » در روز برگزاری جهت حضور در محل برگزاری کارگاه و رعایت پروتکلهای بهداشتی مرتبط در طی برگزاری کارگاه برای شرکت کنندگان «الزامی» است.

شروع کلاس راس ساعت ۸:۳۰ بوده, بنابراین  ۳۰ دقیقه قبل از شروع کلاس در محل برگزاری حضور داشته باشید.

این کلاس همراه با پذیرایی و سرو نهار میباشد.

لطفاً قبل از پرداخت و ثبت نام قوانین سایت را مطالعه کنید. ثبت نام در دوره ها به منزله قبول شرایط و ضوابط سایت است.

گواهی دانشگاه علوم پزشکی ایران